سێەمین فێستیڤاڵى کەلتورە جیاوازەکان لە رانیە نمایشى گروه تنبور نوازان شاخوه شین

بەروار: 6 ساڵ لەمەو پێش
سەنتەرى رایەڵ بۆ ئاڵوگۆرى کەلتورى، سێەمین فێستیڤاڵى کەلتورە جیاوازەکان لە رانیە نمایشى گروه تنبور نوازان شاخوه شین
چاوەروان بە...
تاگەکان: